ادب پژوهی مخاطبان عزیز،سلام. اینجانب زهراهنرمند،دبیر زبان و ادبیات فارسی ناحیه یک رشت،هستم.هدفم از تهیه وبلاگ ادب پژوهی،ارتباط بیشتر با دانش آموزان و ارائه تجربیات حرفه ای در رشته زبان و ادبیات فارسی است.امیدوارم مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار بگیرد. http://AdabPazhuhi.mihanblog.com 2020-09-20T23:59:02+01:00 text/html 2020-03-01T18:33:58+01:00 AdabPazhuhi.mihanblog.com زهرا هنرمند معرفی وبلاگ ادب پژوهی http://AdabPazhuhi.mihanblog.com/post/174 <div><font size="5" face="Mihan-Iransans">دانش آموزان عزیز،سلام!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">برای استفاده و دسترسی شما به مطالب درسی(فارسی،نگارش و انشای دوره ی اول متوسطه) کانال تلگرامی ادب پژوهی مهیّا نموده ام.به کانال ادب پژوهی ملحق شوید.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4">https://t.me/adabpazhuhi</font></div> text/html 2019-09-20T16:06:08+01:00 AdabPazhuhi.mihanblog.com زهرا هنرمند انشای نهم http://AdabPazhuhi.mihanblog.com/post/173 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#ff0000"><b>فنجانی از جنس فیل!</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#ff0000"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#666666">هیچ وقت نتوانستم اصطلاحاتی را که به دیگران نسبت می دهند درک کنم.یکی از این اصطلاحات که همیشه اذیتم می کند،«فیل و فنجان» است.</font></div><div style="text-align: right;"><br></div> text/html 2019-09-20T14:34:06+01:00 AdabPazhuhi.mihanblog.com زهرا هنرمند انشای نهم http://AdabPazhuhi.mihanblog.com/post/172 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#ff0000"><b style="">بلای خانمان سوز(طنز)</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#333333"><b style=""><br></b></font></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#3366ff">در زمان قدیم،آن وقت ها که هنوز موضوع انشای من اختراع نشده بود،مردم لاغرتر بودند.موضوع انشایم خوردنی نیست؛وسیله ای است که زمان خیلی زیادی از اختراع آن نمی گذرد ولی چنان بینمان جا خوش کرده است که از بین رفتنی نیست و پدر و مادرها به آن می گویند:«بلای خانمان سوز».</font></div> text/html 2019-09-18T18:35:50+01:00 AdabPazhuhi.mihanblog.com زهرا هنرمند انشای نهم http://AdabPazhuhi.mihanblog.com/post/171 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#cc66cc"><b style="">شهر کتاب ها</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#cc33cc"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#993399">همه ی ما در تمام دوران زندگی مان دوست داریم در دنیای دیگری زندگی کنیم؛کودکان در آرزوی «خانه ی شکلاتی هانسل و گرتل» و یا «دنیای عجایب آلیس» هستند و بزرگترها «دوران اوج هنر و فلسفه» را می خواهند.</font><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">مثلاً «یک فنجان قهوه» با «صادق هدایت» بنوشند،در کنسرت های سمفونیک «بتهوون» شرکت کنند،با «سقراط» هم کلام شوند و با دسته ی «گل های داوودی» به دیدار «ونگوک» بروند اما «مارک تواین» ما را راهنمایی کرده است:«کتاب ها را کسانی می خوانند که آرزو دارند جایی دیگر باشند».</span></div> text/html 2019-09-18T18:12:59+01:00 AdabPazhuhi.mihanblog.com زهرا هنرمند انشای نهم http://AdabPazhuhi.mihanblog.com/post/170 <div style="text-align: center;"><font color="#33ff33" size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">هسته ی خرما در مسیر پیاده روی اربعین</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#33ff33" size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#009900">من دانه ای هستم پنهان در زیر میوه ی خوش مزه ی خرما؛وقتی گوشته ی آن را می خورند مرا مزاحم می یابند پس بلافاصله مرا گوشه ای رها می کنند،اما من خوش بختم زیرا زندگی جدیدم در راه عشق به وجود آمد.&nbsp;&nbsp;</font></div> text/html 2019-09-16T12:54:37+01:00 AdabPazhuhi.mihanblog.com زهرا هنرمند انشای نهم http://AdabPazhuhi.mihanblog.com/post/169 <div style="text-align: center;"><font color="#ff0000" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;نان سوخته(طنز)</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#ff0000"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#3333ff">امروز هم مثل روزهای گذشته آغاز شد.یادم آمد شب قبل،«اوستاکار»پیغامی نزد من فرستاده بود که فردا بار آجر و سنگ بلوک خواهیم داشت و من می بایست امروز،زودتر از روزهای قبل آماده می شدم و به محل کار می رفتم.</font></div> text/html 2019-09-16T12:35:41+01:00 AdabPazhuhi.mihanblog.com زهرا هنرمند انشای نهم http://AdabPazhuhi.mihanblog.com/post/168 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#993399">مادر</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#993399"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#cc33cc">در این دنیا که پر از مشکلات است و فرازونشیب زندگی،روح و جسم ما را خسته و درمانده می کند،فردی نیست که آرامش شب های درماندگی مان باشد جز مادر؛زن مهربان تمام قصه های بچگی و غمخوار این روزهای زندگی.&nbsp;</font></div> text/html 2019-09-16T12:11:08+01:00 AdabPazhuhi.mihanblog.com زهرا هنرمند انشای نهم http://AdabPazhuhi.mihanblog.com/post/167 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#ff0000">ایستادن توی صف(طنز)</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#cc33cc" size="4"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#cc33cc" size="4">ایستادن توی صف،یکی از قوانین اکثر اماکن عمومی از جمله مدرسه است که برای برقراری نظم و یکپارچگی دانش آموزان بدبخت وضع شده است.یکی از مزخرف ترین آن ها،صف صبحگاهی است.</font></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#cc33cc" size="4">&nbsp;</font></div> text/html 2019-09-04T18:42:00+01:00 AdabPazhuhi.mihanblog.com زهرا هنرمند نمونه سوالات فارسی،املا و انشای نهم http://AdabPazhuhi.mihanblog.com/post/166 <div><font color="#ff0000" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><a href="http://s5.picofile.com/file/8371465284/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_97_%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF%D9%87_9.pdf.html" target="_blank" title="">فارسی نهم،نوبت دوم 1</a><br><div><font color="#ff0000" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><a href="http://s2.picofile.com/file/8371465300/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_97%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D9%879.pdf.html" target="_blank" title="">فارسی نهم،نوبت دوم 2</a></div><div><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><a href="http://s3.picofile.com/file/8371465326/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_97%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D9%86%D8%B9%DB%8C%D9%85%D9%879.pdf.html" target="_blank" title="">فارسی نهم،نوبت دوم 3</a></div><div><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><a href="http://s5.picofile.com/file/8371465342/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA_%D8%AF%D9%88%D9%85_97%D8%AD%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%879.pdf.html" target="_blank" title="">فارسی نهم،نوبت دوم 4</a></div><div><br></div><div><br></div><div><a href="http://s3.picofile.com/file/8372164618/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%8697_9.pdf.html" target="_blank" title="">سوالات تقویتی تابستان 97</a></div> text/html 2019-09-04T18:36:31+01:00 AdabPazhuhi.mihanblog.com زهرا هنرمند نمونه سوالات فارسی،املا و انشای نهم http://AdabPazhuhi.mihanblog.com/post/165 <div><font color="#33cc00" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><a href="http://s5.picofile.com/file/8371465134/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%86%D9%87%D9%85_97_%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA_%D8%A7%D9%88%D9%84_1.pdf.html" target="_blank" title="">فارسی نهم،نوبت اول 1</a><br><div><font color="#33cc00" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><a href="http://s3.picofile.com/file/8371465150/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%86%D9%87%D9%85_97_%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA_%D8%A7%D9%88%D9%84_2.pdf.html" target="_blank" title="">فارسی نهم،نوبت اول 2</a></div><div><font color="#33cc00" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><a href="http://s5.picofile.com/file/8371465184/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%86%D9%87%D9%85_97_%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA_%D8%A7%D9%88%D9%84_3.pdf.html" target="_blank" title="">فارسی نهم،نوبت اول 3</a></div><div><font color="#33cc00" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font><div><a href="http://s3.picofile.com/file/8371465200/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%86%D9%87%D9%85_97_%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA_%D8%A7%D9%88%D9%84_4.pdf.html" target="_blank" title="">فارسی نهم،نوبت اول 4</a></div></div><div><span style="color: rgb(51, 204, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><a href="http://s3.picofile.com/file/8371465234/%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D9%87%D9%85_%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA_%D8%A7%D9%88%D9%8497.pdf.html" target="_blank" title="">املای نهم،نوبت اول</a></div><div><span style="color: rgb(51, 204, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><a href="http://s4.picofile.com/file/8371465218/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4_%D9%86%D9%87%D9%85_%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA_%D8%A7%D9%88%D9%84_97.pdf.html" target="_blank" title="">انشای نهم،نوبت اول</a></div><div><br></div><div><br></div><div><a href="http://s3.picofile.com/file/8371465242/%D9%84%DB%8C%DA%AF_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A79_97.pdf.html" target="_blank" title="">لیگ پایای نهم</a></div> text/html 2019-09-04T18:30:44+01:00 AdabPazhuhi.mihanblog.com زهرا هنرمند نمونه سوالات فارسی هشتم http://AdabPazhuhi.mihanblog.com/post/164 <div><br></div><div><a href="http://s3.picofile.com/file/8371465084/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85_%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA_%D8%A7%D9%88%D9%8497.pdf.html" target="_blank" title="">فارسی هشتم،نوبت اول</a></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#993399"><br></font></div><div><a href="http://s5.picofile.com/file/8371465092/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85_%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA_%D8%AF%D9%88%D9%85_97.pdf.html" target="_blank" title="">فارسی هشتم،نوبت دوم</a></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#993399"><br></font></div> text/html 2019-09-04T18:25:31+01:00 AdabPazhuhi.mihanblog.com زهرا هنرمند داستان اتوبوس شلوغ http://AdabPazhuhi.mihanblog.com/post/163 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 204, 0);">عنصر تخیل،قوی ترین ابزار یک نویسنده است و فرقی ندارد که نویسنده ای حرفه ای باشد یا غیر حرفه ای.این که بتوانی خوب ببینی،خوب بشنوی،خوب لمس کنی و خلاصه،آنچه را که دیگران،بی توجه&nbsp; از کنارش می گذرند،به درستی دریابی و بر صفحه ی کاغذ بنویسی،لطفی الهی است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(51, 204, 0);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="LTR" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 204, 0);">بر این اساس،خواندن این داستان کوتاه که تنها بر پایه ی تصویری تخیلی نگاشته شده،خالی از لطف نیست</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(51, 204, 0);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.&nbsp;</span><span dir="LTR" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 204, 0);">داستانی تخیلی،</span><span dir="LTR" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 204, 0);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="" size="4">نوشته ی دانش آموز خوب دبیرستان آذربهنیا،<b style="">خانم الله یاری</b>،پایه ی نهم</font></span><span dir="LTR" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> text/html 2019-09-04T18:22:08+01:00 AdabPazhuhi.mihanblog.com زهرا هنرمند درست نویسی3 http://AdabPazhuhi.mihanblog.com/post/162 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 51, 204);">گاهی غلط های املایی به خاطر کاربرد نامناسب و نا به جای واژگان هم آواست.برای رفع این بخش از اشتباهات رایج در نوشتن،لطفاً به جدولی که در ادامه ی مطلب آمده،توجه کنید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(204, 51, 204);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 51, 204);">درضمن،برخی از واژه های جدول،از نظر تلفظ،یکسان نیستند و جزء واژگان هم آوا به شمار نمی آیند اما غالباً به اشتباه نوشته می شوند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(204, 51, 204);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Zar&quot;; color: rgb(204, 51, 204);"><o:p></o:p></span></p><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span dir="LTR" style="color: rgb(204, 51, 204);"><br></span></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span dir="LTR" style="color: rgb(204, 51, 204);">به</span></font><span style="color: rgb(204, 51, 204); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">&nbsp;</span><span style="color: rgb(204, 51, 204); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">ادامه ی واژه ها توجه کنید.</span></div><div><span style="color: rgb(204, 51, 204); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><br></span></div> text/html 2019-09-04T18:18:20+01:00 AdabPazhuhi.mihanblog.com زهرا هنرمند درست نویسی 2 http://AdabPazhuhi.mihanblog.com/post/161 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 51, 204);"><br></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 51, 204);">گاهی غلط های املایی به خاطر کاربرد نامناسب و نا به جای واژگان هم آواست.برای رفع این بخش از اشتباهات رایج در نوشتن،لطفاً به جدولی که در ادامه ی مطلب آمده،توجه کنید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(204, 51, 204);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="LTR" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 51, 204);">درضمن،برخی از واژه های جدول،از نظر تلفظ،یکسان نیستند و جزء واژگان هم آوا به شمار نمی آیند اما غالباً به اشتباه نوشته می شوند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(204, 51, 204);"><span dir="LTR" style=""></span><span dir="LTR" style=""></span>.</span></font><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family: Mihan-Iransans;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: Mihan-Iransans;color:#CC33CC"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span dir="LTR" style="color: rgb(204, 51, 204);"><br></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span dir="LTR" style="color: rgb(204, 51, 204);"><br></span></font></p> text/html 2019-09-04T17:53:59+01:00 AdabPazhuhi.mihanblog.com زهرا هنرمند درست نویسی1 http://AdabPazhuhi.mihanblog.com/post/159 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-IransansLight" size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%; color: rgb(51, 102, 255); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><br></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%; color: rgb(51, 102, 255); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">وقتی با دوستان و آشنایان خود به زیان شیرین فارسی گفت و گو می کنیم،گاهی پیش می آید که در تلفظ واژه ها یا به کار بردن آن ها اشتباهی رخ دهد اما در هنگام نگارش انشا،مقاله،گزارش کار یا شرح حال بیمار و ...،با اشتباهاتی رو به رو هستیم که صرف نظر از نادرستی تاپیی،به عدم توجه و آگاهی از نگارش صحیح واژه ها بر می گردد.از این رو،در این بخش به نحوه ی صحیح نگارش برخی از واژه ها می پردازیم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%; color: rgb(51, 102, 255); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR" style=""></span><span dir="LTR" style=""></span>.</span></font><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Zar&quot;; color: rgb(51, 102, 255); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><o:p></o:p></span></p> text/html 2019-09-04T17:47:08+01:00 AdabPazhuhi.mihanblog.com زهرا هنرمند انشای هشتم http://AdabPazhuhi.mihanblog.com/post/158 <div><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s3.picofile.com/file/8371460442/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF.aac.html" target="_blank" title="">خانه ی مادربزرگ</a></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc0000" face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4" color="#663366">فرجی،پایه ی هشتم</font></div> text/html 2019-09-04T17:23:15+01:00 AdabPazhuhi.mihanblog.com زهرا هنرمند وقتی باران می بارد... http://AdabPazhuhi.mihanblog.com/post/157 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff0000" face="Mihan-Iransans" size="4">به کلیپ زیبایی که دانش آموزان خوبم متنش رو نوشته و اجرا کرده اند،توجه بفرمایین.</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff0000" face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s3.picofile.com/file/8371460234/%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%85%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF.mp4.html" target="_blank" title="">وقتی باران می بارد...</a></div> text/html 2019-07-23T07:59:20+01:00 AdabPazhuhi.mihanblog.com زهرا هنرمند انشای نهم http://AdabPazhuhi.mihanblog.com/post/156 <div style="text-align: center;"><div><span style="text-align: right; font-family: Mihan-Iransans;"><font size="4" color="#ff99ff">حس خوش</font></span></div><div><span style="text-align: right; font-family: Mihan-Iransans;"><font size="4" color="#ff99ff"><br></font></span></div><span style="text-align: start;"><div style="text-align: center;"><span style="text-align: right; font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><font color="#999999">صدای پرندگان را می شنوی؟صدای آب درحال حرکت را چطور؟تلالو نورخورشید را میبینی؟همین نور داغ و سوزان خورشید صورتم را نوازش داد و مرا از خواب دل انگیز جنگلی بیدار کرد.آه که چه خواب لذت بخشی بود!تصور کن که اینگونه بیدار شوی وتا خود شب سرحال و شاداب باشی.</font></span></div></span></div> text/html 2019-07-23T07:53:58+01:00 AdabPazhuhi.mihanblog.com زهرا هنرمند انشای نهم http://AdabPazhuhi.mihanblog.com/post/155 <div style="text-align: center;"><div><span style="text-align: right; font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><font color="#ffcc66">درد دل یک موش آزمایشگاهی</font></span></div><div><span style="text-align: right; font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><font color="#ffcc66"><br></font></span></div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#993399" style="text-align: start;"><div style="text-align: center;"><span style="text-align: right;">سلام. من مظلوم ترین حیوان جهان هستم که مجبورم از تنهایی و بی کسی با همزاد قاتلم دردِ‌‌‌دل کنم.حرف دلم را بزنم تا از غصه دق نکرده‌ام. تا به حال شما حرف زدید من گوش کردم. حالا من می گویم شما گوش کنید.</span></div></font></div> text/html 2019-07-23T07:44:12+01:00 AdabPazhuhi.mihanblog.com زهرا هنرمند انشای نهم http://AdabPazhuhi.mihanblog.com/post/154 <div style="text-align: center;"><div><span style="font-size: large; text-align: right; font-family: Mihan-Iransans;"><font color="#996633">هسته خرما در پیاده روی اربعین</font></span></div><div style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans"><span style="text-align: right;"><font size="3"><br></font></span></font></div><div style="text-align: start;"><br></div></div>