ادب پژوهی مخاطبان عزیز،سلام. اینجانب زهراهنرمند،دبیر زبان و ادبیات فارسی ناحیه یک رشت،هستم.هدفم از تهیه وبلاگ ادب پژوهی،ارتباط بیشتر با دانش آموزان و ارائه تجربیات حرفه ای در رشته زبان و ادبیات فارسی است.امیدوارم مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار بگیرد. tag:http://adabpazhuhi.mihanblog.com 2020-09-23T03:20:18+01:00 mihanblog.com معرفی وبلاگ ادب پژوهی 2020-03-01T18:33:58+01:00 2020-03-01T18:33:58+01:00 tag:http://adabpazhuhi.mihanblog.com/post/174 زهرا هنرمند دانش آموزان عزیز،سلام!برای استفاده و دسترسی شما به مطالب درسی(فارسی،نگارش و انشای دوره ی اول متوسطه) کانال تلگرامی ادب پژوهی مهیّا نموده ام.به کانال ادب پژوهی ملحق شوید.https://t.me/adabpazhuhi دانش آموزان عزیز،سلام!
برای استفاده و دسترسی شما به مطالب درسی(فارسی،نگارش و انشای دوره ی اول متوسطه) کانال تلگرامی ادب پژوهی مهیّا نموده ام.به کانال ادب پژوهی ملحق شوید.

https://t.me/adabpazhuhi
]]>
انشای نهم 2019-09-20T16:06:08+01:00 2019-09-20T16:06:08+01:00 tag:http://adabpazhuhi.mihanblog.com/post/173 زهرا هنرمند فنجانی از جنس فیل!هیچ وقت نتوانستم اصطلاحاتی را که به دیگران نسبت می دهند درک کنم.یکی از این اصطلاحات که همیشه اذیتم می کند،«فیل و فنجان» است. فنجانی از جنس فیل!

هیچ وقت نتوانستم اصطلاحاتی را که به دیگران نسبت می دهند درک کنم.یکی از این اصطلاحات که همیشه اذیتم می کند،«فیل و فنجان» است.

]]>
انشای نهم 2019-09-20T14:34:06+01:00 2019-09-20T14:34:06+01:00 tag:http://adabpazhuhi.mihanblog.com/post/172 زهرا هنرمند بلای خانمان سوز(طنز)در زمان قدیم،آن وقت ها که هنوز موضوع انشای من اختراع نشده بود،مردم لاغرتر بودند.موضوع انشایم خوردنی نیست؛وسیله ای است که زمان خیلی زیادی از اختراع آن نمی گذرد ولی چنان بینمان جا خوش کرده است که از بین رفتنی نیست و پدر و مادرها به آن می گویند:«بلای خانمان سوز». بلای خانمان سوز(طنز)

در زمان قدیم،آن وقت ها که هنوز موضوع انشای من اختراع نشده بود،مردم لاغرتر بودند.موضوع انشایم خوردنی نیست؛وسیله ای است که زمان خیلی زیادی از اختراع آن نمی گذرد ولی چنان بینمان جا خوش کرده است که از بین رفتنی نیست و پدر و مادرها به آن می گویند:«بلای خانمان سوز».
]]>
انشای نهم 2019-09-18T18:35:50+01:00 2019-09-18T18:35:50+01:00 tag:http://adabpazhuhi.mihanblog.com/post/171 زهرا هنرمند شهر کتاب هاهمه ی ما در تمام دوران زندگی مان دوست داریم در دنیای دیگری زندگی کنیم؛کودکان در آرزوی «خانه ی شکلاتی هانسل و گرتل» و یا «دنیای عجایب آلیس» هستند و بزرگترها «دوران اوج هنر و فلسفه» را می خواهند.مثلاً «یک فنجان قهوه» با «صادق هدایت» بنوشند،در کنسرت های سمفونیک «بتهوون» شرکت کنند،با «سقراط» هم کلام شوند و با دسته ی «گل های داوودی» به دیدار «ونگوک» بروند اما «مارک تواین» ما را راهنمایی کرده است:«کتاب ها را کسانی می خوانند که آرزو دارند جایی دیگر باشند». شهر کتاب ها

همه ی ما در تمام دوران زندگی مان دوست داریم در دنیای دیگری زندگی کنیم؛کودکان در آرزوی «خانه ی شکلاتی هانسل و گرتل» و یا «دنیای عجایب آلیس» هستند و بزرگترها «دوران اوج هنر و فلسفه» را می خواهند.مثلاً «یک فنجان قهوه» با «صادق هدایت» بنوشند،در کنسرت های سمفونیک «بتهوون» شرکت کنند،با «سقراط» هم کلام شوند و با دسته ی «گل های داوودی» به دیدار «ونگوک» بروند اما «مارک تواین» ما را راهنمایی کرده است:«کتاب ها را کسانی می خوانند که آرزو دارند جایی دیگر باشند».
]]>
انشای نهم 2019-09-18T18:12:59+01:00 2019-09-18T18:12:59+01:00 tag:http://adabpazhuhi.mihanblog.com/post/170 زهرا هنرمند هسته ی خرما در مسیر پیاده روی اربعینمن دانه ای هستم پنهان در زیر میوه ی خوش مزه ی خرما؛وقتی گوشته ی آن را می خورند مرا مزاحم می یابند پس بلافاصله مرا گوشه ای رها می کنند،اما من خوش بختم زیرا زندگی جدیدم در راه عشق به وجود آمد.   هسته ی خرما در مسیر پیاده روی اربعین

من دانه ای هستم پنهان در زیر میوه ی خوش مزه ی خرما؛وقتی گوشته ی آن را می خورند مرا مزاحم می یابند پس بلافاصله مرا گوشه ای رها می کنند،اما من خوش بختم زیرا زندگی جدیدم در راه عشق به وجود آمد.  
]]>
انشای نهم 2019-09-16T12:54:37+01:00 2019-09-16T12:54:37+01:00 tag:http://adabpazhuhi.mihanblog.com/post/169 زهرا هنرمند  نان سوخته(طنز)امروز هم مثل روزهای گذشته آغاز شد.یادم آمد شب قبل،«اوستاکار»پیغامی نزد من فرستاده بود که فردا بار آجر و سنگ بلوک خواهیم داشت و من می بایست امروز،زودتر از روزهای قبل آماده می شدم و به محل کار می رفتم.  نان سوخته(طنز)

امروز هم مثل روزهای گذشته آغاز شد.یادم آمد شب قبل،«اوستاکار»پیغامی نزد من فرستاده بود که فردا بار آجر و سنگ بلوک خواهیم داشت و من می بایست امروز،زودتر از روزهای قبل آماده می شدم و به محل کار می رفتم.
]]>
انشای نهم 2019-09-16T12:35:41+01:00 2019-09-16T12:35:41+01:00 tag:http://adabpazhuhi.mihanblog.com/post/168 زهرا هنرمند مادردر این دنیا که پر از مشکلات است و فرازونشیب زندگی،روح و جسم ما را خسته و درمانده می کند،فردی نیست که آرامش شب های درماندگی مان باشد جز مادر؛زن مهربان تمام قصه های بچگی و غمخوار این روزهای زندگی.  مادر

در این دنیا که پر از مشکلات است و فرازونشیب زندگی،روح و جسم ما را خسته و درمانده می کند،فردی نیست که آرامش شب های درماندگی مان باشد جز مادر؛زن مهربان تمام قصه های بچگی و غمخوار این روزهای زندگی. 
]]>
انشای نهم 2019-09-16T12:11:08+01:00 2019-09-16T12:11:08+01:00 tag:http://adabpazhuhi.mihanblog.com/post/167 زهرا هنرمند ایستادن توی صف(طنز)ایستادن توی صف،یکی از قوانین اکثر اماکن عمومی از جمله مدرسه است که برای برقراری نظم و یکپارچگی دانش آموزان بدبخت وضع شده است.یکی از مزخرف ترین آن ها،صف صبحگاهی است.  ایستادن توی صف(طنز)

ایستادن توی صف،یکی از قوانین اکثر اماکن عمومی از جمله مدرسه است که برای برقراری نظم و یکپارچگی دانش آموزان بدبخت وضع شده است.یکی از مزخرف ترین آن ها،صف صبحگاهی است.
 
]]>
نمونه سوالات فارسی،املا و انشای نهم 2019-09-04T18:42:00+01:00 2019-09-04T18:42:00+01:00 tag:http://adabpazhuhi.mihanblog.com/post/166 زهرا هنرمند فارسی نهم،نوبت دوم 1فارسی نهم،نوبت دوم 2فارسی نهم،نوبت دوم 3فارسی نهم،نوبت دوم 4سوالات تقویتی تابستان 97
فارسی نهم،نوبت دوم 1

فارسی نهم،نوبت دوم 2

فارسی نهم،نوبت دوم 3

فارسی نهم،نوبت دوم 4


سوالات تقویتی تابستان 97
]]>
نمونه سوالات فارسی،املا و انشای نهم 2019-09-04T18:36:31+01:00 2019-09-04T18:36:31+01:00 tag:http://adabpazhuhi.mihanblog.com/post/165 زهرا هنرمند فارسی نهم،نوبت اول 1فارسی نهم،نوبت اول 2فارسی نهم،نوبت اول 3فارسی نهم،نوبت اول 4املای نهم،نوبت اولانشای نهم،نوبت اوللیگ پایای نهم
فارسی نهم،نوبت اول 1

فارسی نهم،نوبت اول 2

فارسی نهم،نوبت اول 3

فارسی نهم،نوبت اول 4

املای نهم،نوبت اول

انشای نهم،نوبت اول


لیگ پایای نهم
]]>
نمونه سوالات فارسی هشتم 2019-09-04T18:30:44+01:00 2019-09-04T18:30:44+01:00 tag:http://adabpazhuhi.mihanblog.com/post/164 زهرا هنرمند فارسی هشتم،نوبت اولفارسی هشتم،نوبت دوم
فارسی هشتم،نوبت اول

فارسی هشتم،نوبت دوم

]]>
داستان اتوبوس شلوغ 2019-09-04T18:25:31+01:00 2019-09-04T18:25:31+01:00 tag:http://adabpazhuhi.mihanblog.com/post/163 زهرا هنرمند عنصر تخیل،قوی ترین ابزار یک نویسنده است و فرقی ندارد که نویسنده ای حرفه ای باشد یا غیر حرفه ای.این که بتوانی خوب ببینی،خوب بشنوی،خوب لمس کنی و خلاصه،آنچه را که دیگران،بی توجه  از کنارش می گذرند،به درستی دریابی و بر صفحه ی کاغذ بنویسی،لطفی الهی است. بر این اساس،خواندن این داستان کوتاه که تنها بر پایه ی تصویری تخیلی نگاشته شده،خالی از لطف نیست.  داستانی تخیلی، نوشته ی دانش آموز خوب دبیرستان آذربهنیا،خانم الله یاری،پایه ی نهم عنصر تخیل،قوی ترین ابزار یک نویسنده است و فرقی ندارد که نویسنده ای حرفه ای باشد یا غیر حرفه ای.این که بتوانی خوب ببینی،خوب بشنوی،خوب لمس کنی و خلاصه،آنچه را که دیگران،بی توجه  از کنارش می گذرند،به درستی دریابی و بر صفحه ی کاغذ بنویسی،لطفی الهی است.

بر این اساس،خواندن این داستان کوتاه که تنها بر پایه ی تصویری تخیلی نگاشته شده،خالی از لطف نیست

داستانی تخیلی،

نوشته ی دانش آموز خوب دبیرستان آذربهنیا،خانم الله یاری،پایه ی نهم

]]>
درست نویسی3 2019-09-04T18:22:08+01:00 2019-09-04T18:22:08+01:00 tag:http://adabpazhuhi.mihanblog.com/post/162 زهرا هنرمند گاهی غلط های املایی به خاطر کاربرد نامناسب و نا به جای واژگان هم آواست.برای رفع این بخش از اشتباهات رایج در نوشتن،لطفاً به جدولی که در ادامه ی مطلب آمده،توجه کنید.درضمن،برخی از واژه های جدول،از نظر تلفظ،یکسان نیستند و جزء واژگان هم آوا به شمار نمی آیند اما غالباً به اشتباه نوشته می شوند.به ادامه ی واژه ها توجه کنید. گاهی غلط های املایی به خاطر کاربرد نامناسب و نا به جای واژگان هم آواست.برای رفع این بخش از اشتباهات رایج در نوشتن،لطفاً به جدولی که در ادامه ی مطلب آمده،توجه کنید.

درضمن،برخی از واژه های جدول،از نظر تلفظ،یکسان نیستند و جزء واژگان هم آوا به شمار نمی آیند اما غالباً به اشتباه نوشته می شوند.


به ادامه ی واژه ها توجه کنید.

]]>
درست نویسی 2 2019-09-04T18:18:20+01:00 2019-09-04T18:18:20+01:00 tag:http://adabpazhuhi.mihanblog.com/post/161 زهرا هنرمند گاهی غلط های املایی به خاطر کاربرد نامناسب و نا به جای واژگان هم آواست.برای رفع این بخش از اشتباهات رایج در نوشتن،لطفاً به جدولی که در ادامه ی مطلب آمده،توجه کنید. درضمن،برخی از واژه های جدول،از نظر تلفظ،یکسان نیستند و جزء واژگان هم آوا به شمار نمی آیند اما غالباً به اشتباه نوشته می شوند.

گاهی غلط های املایی به خاطر کاربرد نامناسب و نا به جای واژگان هم آواست.برای رفع این بخش از اشتباهات رایج در نوشتن،لطفاً به جدولی که در ادامه ی مطلب آمده،توجه کنید.

درضمن،برخی از واژه های جدول،از نظر تلفظ،یکسان نیستند و جزء واژگان هم آوا به شمار نمی آیند اما غالباً به اشتباه نوشته می شوند.]]>
درست نویسی1 2019-09-04T17:53:59+01:00 2019-09-04T17:53:59+01:00 tag:http://adabpazhuhi.mihanblog.com/post/159 زهرا هنرمند وقتی با دوستان و آشنایان خود به زیان شیرین فارسی گفت و گو می کنیم،گاهی پیش می آید که در تلفظ واژه ها یا به کار بردن آن ها اشتباهی رخ دهد اما در هنگام نگارش انشا،مقاله،گزارش کار یا شرح حال بیمار و ...،با اشتباهاتی رو به رو هستیم که صرف نظر از نادرستی تاپیی،به عدم توجه و آگاهی از نگارش صحیح واژه ها بر می گردد.از این رو،در این بخش به نحوه ی صحیح نگارش برخی از واژه ها می پردازیم.

وقتی با دوستان و آشنایان خود به زیان شیرین فارسی گفت و گو می کنیم،گاهی پیش می آید که در تلفظ واژه ها یا به کار بردن آن ها اشتباهی رخ دهد اما در هنگام نگارش انشا،مقاله،گزارش کار یا شرح حال بیمار و ...،با اشتباهاتی رو به رو هستیم که صرف نظر از نادرستی تاپیی،به عدم توجه و آگاهی از نگارش صحیح واژه ها بر می گردد.از این رو،در این بخش به نحوه ی صحیح نگارش برخی از واژه ها می پردازیم.

]]>
انشای هشتم 2019-09-04T17:47:08+01:00 2019-09-04T17:47:08+01:00 tag:http://adabpazhuhi.mihanblog.com/post/158 زهرا هنرمند خانه ی مادربزرگفرجی،پایه ی هشتم


خانه ی مادربزرگ

فرجی،پایه ی هشتم
]]>
وقتی باران می بارد... 2019-09-04T17:23:15+01:00 2019-09-04T17:23:15+01:00 tag:http://adabpazhuhi.mihanblog.com/post/157 زهرا هنرمند به کلیپ زیبایی که دانش آموزان خوبم متنش رو نوشته و اجرا کرده اند،توجه بفرمایین.وقتی باران می بارد...
به کلیپ زیبایی که دانش آموزان خوبم متنش رو نوشته و اجرا کرده اند،توجه بفرمایین.

وقتی باران می بارد...
]]>
انشای نهم 2019-07-23T07:59:20+01:00 2019-07-23T07:59:20+01:00 tag:http://adabpazhuhi.mihanblog.com/post/156 زهرا هنرمند حس خوشصدای پرندگان را می شنوی؟صدای آب درحال حرکت را چطور؟تلالو نورخورشید را میبینی؟همین نور داغ و سوزان خورشید صورتم را نوازش داد و مرا از خواب دل انگیز جنگلی بیدار کرد.آه که چه خواب لذت بخشی بود!تصور کن که اینگونه بیدار شوی وتا خود شب سرحال و شاداب باشی.
حس خوش

صدای پرندگان را می شنوی؟صدای آب درحال حرکت را چطور؟تلالو نورخورشید را میبینی؟همین نور داغ و سوزان خورشید صورتم را نوازش داد و مرا از خواب دل انگیز جنگلی بیدار کرد.آه که چه خواب لذت بخشی بود!تصور کن که اینگونه بیدار شوی وتا خود شب سرحال و شاداب باشی.
]]>
انشای نهم 2019-07-23T07:53:58+01:00 2019-07-23T07:53:58+01:00 tag:http://adabpazhuhi.mihanblog.com/post/155 زهرا هنرمند درد دل یک موش آزمایشگاهیسلام. من مظلوم ترین حیوان جهان هستم که مجبورم از تنهایی و بی کسی با همزاد قاتلم دردِ‌‌‌دل کنم.حرف دلم را بزنم تا از غصه دق نکرده‌ام. تا به حال شما حرف زدید من گوش کردم. حالا من می گویم شما گوش کنید.
درد دل یک موش آزمایشگاهی

سلام. من مظلوم ترین حیوان جهان هستم که مجبورم از تنهایی و بی کسی با همزاد قاتلم دردِ‌‌‌دل کنم.حرف دلم را بزنم تا از غصه دق نکرده‌ام. تا به حال شما حرف زدید من گوش کردم. حالا من می گویم شما گوش کنید.
]]>
انشای نهم 2019-07-23T07:44:12+01:00 2019-07-23T07:44:12+01:00 tag:http://adabpazhuhi.mihanblog.com/post/154 زهرا هنرمند هسته خرما در پیاده روی اربعین
هسته خرما در پیاده روی اربعین


]]>